KALİTE

NETLAB KALİTE POLİTİKAMIZ


img-qualityNETLAB Netbor Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarı Kalite Politikası;

Laboratuvar çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standard veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.NETLAB Netbor Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarının Hedefi;

Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek deney metod ve standardlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standard malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.NETLAB Netbor Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarının Amacı;

Yönetim sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmektir.NETLAB Netbor Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarı Personelinin Tamamı;

TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR